Windows 10 - jak uratować system w razie awarii? Serwis komputerowy

Windows 10 – jak uratować system w razie awarii? Serwis komputerowy

Windows 10 ocenia się jako system względnie bezawaryjny. Stosunkowo rzadko pojawiają się w nim techniczne problemy a jeszcze rzadziej poważniejsze usterki. Wyższość systemów najnowszej generacji polega m.in. na zastosowaniu w nich narzędzi, które umożliwiają użytkownikowi w sposób samodzielny przywrócić działanie komputera poprzez wewnętrzne systemy automatycznej naprawy. 

Na początek: tryb awaryjny

Gdy zaraz po uruchomieniu systemu na ekranie monitora pojawiają się komunikaty informujące o błędnym ładowaniu oprogramowania, albo uruchomione aplikacje utrudniają jego działanie warto wymusić na systemie tryb awaryjny. Polega on na ograniczonym rozruchu przy użyciu jak najmniejszej liczby sterowników, niezbędnych usługach systemowych i bez użycia programów, które uruchamiają się w momencie autostartu. Zastosowanie uproszczonego rozruchu pozwala na wejście do systemu i ewentualną korektę czy usunięcie programów wywołujących zakłócenia.

Tryb awaryjny włącza się samoistnie, gdy system podczas uruchamiania odczytuje nieprawidłowości w programach, aplikacjach czy odnotowuje pojawienie się wirusa. Można go też wymusić wciskając określony klawisz w momencie uruchamiania komputera, ale jeszcze przed załadowaniem się całego systemu. W tryb awaryjny można też wprowadzić system już w trakcie jego pełnego rozruchu, nie trzeba wówczas restartować komputera w obawie, że wyłączenie go mogłoby zaszkodzić utratą danych. 

Autonaprawa systemu Windows 10

Jeżeli jednak system nie uruchamia się wcale, albo zawiesza się już w momencie ładowania czy uruchamia się samoistnie po wielokroć może to oznaczać naprawdę poważne problemy, albo tylko takie, z którymi poradzi sobie system dzięki wbudowanym w niego narzędziom sprawdzającym. Po starcie komputera, wewnętrzne mechanizmy dokonują diagnostyki systemu i napotykając błąd podejmują próbę naprawy. W wielu przypadkach to wystarczy i komputer powraca do pracy.

Gdy funkcje uruchamiania systemu w celu diagnostyki problemu nie działają należy dotrzeć do funkcji zaawansowanych uruchamiania Windows 10, czyli wykonać następujące czynności:

  • uruchomić komputer przy pomocy płyty: dysku: pamięci przenośnej z systemem Windows 10
  • wcisnąć przycisk na klawiaturze F11 jeszcze w trakcie ładowania systemu
  • uruchomić system z dysku twardego przyciskając shift
  • poczekać aż Windows 10 zareaguje
  • przejść do start -> ustawienia -> aktualizacja i zabezpieczenia -> odzyskiwanie -> uruchamianie zaawansowane i uruchomić ponownie komputer

Uruchomienie ponowne komputera otwiera dostęp do narzędzi zainstalowanych w celu manualnej naprawy systemu operacyjnego. Można tutaj wywołać przywrócenie systemu do stanu sprzed pojawienia się błędu a nawet odzyskać niektóre pliki wcześniej usunięte. Jednocześnie przywrócenie systemu może wiązać się z utratą niektórych wcześniej wprowadzonych ustawień lub plików, dlatego należy z rozwagą zapoznać się z punktami przywracania systemu, by nie zredukować nadmiernie ostatnich jego działań. W przypadku niepowodzenia zawsze można ponownie załadować cały system, co niestety wiąże się już z poważną utratą danych.