Warunki gruntowo-rolne w miejscowości Czerwonak - usługi geodety

Warunki gruntowo-rolne w miejscowości Czerwonak – usługi geodety

Czerwonak to miejscowość gminna znajdująca się w powiecie poznańskim, przy drodze wojewódzkiej numer 196. Nazwa wsi wywodzi się od owada czerwca polskiego. W 1545 roku założono tu drugą w województwie papiernię. Miejscowość przeżywała rozkwit na okresie międzywojennym za sprawą kolei która biegła przez wieś, dało to początek rozwojowi przemysłu. W latach 1931/32 założono w Czerwonaku siedzibę gminy, która mieści się tu po dziś dzień.

Demografia we wsi Czerwonak

Liczba ludności wsi wynosi 5 704 osób. Obszar jest dość silnie uprzemysłowiony, znajdują się tu elewatory zbożowe, młyn oraz stacja kolejowa. Na terenie miejscowości Czerwonak działa Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej “Akwen”. W ostatnim czasie podpisano umowę na realizację jednej z największych lokalnych inwestycji ostatnich lat, czyli wybudowanie dróg o łącznej długości 1700 metrów wraz z odwodnieniem w postaci kanalizacji deszczowej, i oświetleniem na całej długości dróg. W samej wsi i okolicach oferowanych jest duża ilość gruntów na sprzedaż.

Usługi geodezyjne – Geodeta Czerwonak

Duże inwestycje oraz obrót ziemią na wysokim poziomie sprawiają, że wzrosło zapotrzebowania na usługi geodezyjne. Profesjonalna firma zajmująca się pomiarami gruntu jest niezbędna przy infrastrukturalnym rozwoju regionu. Zwiększona aktywność w obrocie gruntami pod zabudowę stwarza konieczność przekształcenia działek rolnych w budowlane. Nie może się to odbyć się bez pomocy geodety. Duży wpływ na zagospodarowanie regionu mają lasy, które zajmują znaczny areał, miejscowi specjaliści ds. geodezji muszą również zwracać uwagę na poziom wód gruntowych, które mogą warunkować przydatność działki z uwagi na bliskość rzeki Warty.

Dowiedz się Więcej o Czerwonaku