Jak maszyny rozpoznają twarz?

Jak maszyny rozpoznają twarz?

Rozpoznawanie twarzy przez komputer nie przebiega tak szybko i łatwo jak rozpoznawanie twarzy przez ludzki mózg. Człowiek posiada specjalne obszary komórek nerwowych, które są odpowiedzialne za identyfikowanie cech charakterystycznych twarzy człowieka. Dzięki temu, nawet po wielu latach i po ewidentnych zmianach na jego twarzy jesteśmy w stanie go zidentyfikować. Opracowanie algorytmu, który umożliwiłby odtwarzanie tej czynności przez komputer okazało się już nie takie proste.

Na czym polega trudność w rozpoznawaniu twarzy?

O tym, jak złożonym problemem jest rozpoznawanie twarzy przez maszynę może być fakt, że podłożenie pod czytniki twarzy zdjęcia człowieka może spowodować, że komputer odczyta je niejednokrotnie jako żywą postać stojącą przed kamerą. Ludzki mózg natychmiast zidentyfikuje widziany obraz jako nieżywy. Wszystko dzięki temu, że nasz umysł działa dwutorowo. Z jednej strony zbieramy dane, łączymy z emocjami, wyobraźnią i poddajemy obróbce myślenia kreatywnego. Drugim torem natomiast przebiega analiza danych i ich automatyczna korekta. Śledzimy przebieg naszych wrażeń i selekcjonujemy, kategoryzujemy na poziomie przedświadomym. Jest to proces mimowolny, z którego nie w pełni zdajemy sobie sprawę.

Jak komputer identyfikuje ludzką twarz?

Komputerowe systemy identyfikacji twarzy opierają się na obszernej bazie danych, którymi zostały zaprogramowane. Nakładają na skanowaną twarz siatkę, która ma na celu wyodrębnienie nosa, oczu, twarzy oraz zbadania, w jakich odległościach od siebie znajdują się te obiekty. Zebrane w ten sposób dane porównuje się z zebraną bazą danych, aby uzyskać jednoznaczny kod na temat badanego obiektu. Niestety, tego typu identyfikacja twarzy działa dwuwymiarowo. Nie pozwala na identyfikowanie twarzy człowieka znajdującego się w tłumie. Czytnik twarzy musi tutaj znajdować się dokładnie na wprost twarzy człowieka. Oznacza to, że czytniki twarzy tego typu sprawdzą się na lotniskach, dworcach oraz przy kontroli dostępu, jednak nie pomogą np. policji w poszukiwaniu przestępców.

Czytniki twarzy 3D – możliwości

Czytniki twarzy 3D są w stanie, w przeciwieństwie do czytników 2D, zmierzyć wysokość czoła, a także określić, jaką długość ma nasz nos. Dodatkowo, mają możliwość odczytywania twarzy w słabym świetle lub nawet w nocy. Skanery twarzy na lotniskach są w stanie identyfikować twarz i porównywać ją ze zdjęciem zamieszczonym w dokumencie. Dzięki tego typu urządzeniom, kontrola paszportowa może przebiegać znacznie szybciej niż tradycyjnie.