Ile kosztuje pomoc adwokata w sprawie rozwodowej?

Ile kosztuje pomoc adwokata w sprawie rozwodowej?

Ślub to jeden z najważniejszych dni w życiu dla wielu ludzi. Niestety często okazuje się, że małżeństwo nie przetrwa. W takiej sytuacji jeden, bądź oboje małżonków wnoszą o rozwód. Konieczne jest tu rozstrzygnięcie przez sąd. W takim procesie przydać może się pomoc adwokata. Warto wiedzieć z jakimi kosztami może się to wiązać.

Pomoc adwokata

Strony podczas procesu rozwodowego reprezentować może adwokat lub radca prawny. To z usług jakiego prawnika skorzysta w tej konkretnej sprawie zależy indywidualnie od małżonków. Trzeba jednak wiedzieć, że reprezentacja strony przez prawnika podczas procesu rozwodowego nie jest obowiązkowa. Każda ze stron może reprezentować się sama. Warto jednak taką decyzję przemyśleć. Zwłaszcza jeśli jedna ze stron nie zgadza się na polubowny rozwód. Wówczas taka sprawa może trwać nawet przez kilka miesięcy. Pomoc adwokata lub radcy prawnego podczas takiej rozprawy jest nieoceniona. Jet to przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa. Doświadczenie i znajomość prawa przez adwokata pozwoli najlepiej reprezentować interesy strony.Dzięki temu nie popełni się błędu polegającego choćby na zgodę na rozstrzygnięcia, które są dla danej strony niekorzystne. Koszt pomocy adwokata przy sprawie rozwodowej może być różny. Wszystko zależy od tego jak bardzo sprawa będzie skomplikowana i jak długo będzie trwać. Na cenę pomocy prawnika wpłynie także fakt czy będzie on służył tylko poradą prawną czy będzie reprezentował stronę na każdej rozprawie.

Koszt adwokata a przebieg sprawy

Trzeba też wiedzieć, że koszt pomocy adwokata bądź radcy prawnego może się zmieniać w trakcie trwania procesu. Może tak być na przykład w sytuacji, kiedy na początku strony będą oczekiwały orzeczenia o winie, a w trakcie procesu z tego zrezygnują. Oznaczać to będzie krótszy proces, a tym samym mniej pracy samego adwokata. To oczywiście wpłynie także na wysokość kosztów związanych z jego pomocą. Warto jednak tę kwestię dokładnie ustalić z adwokatem już na początku współpracy.

Sprawa w sądzie

Inaczej jest przypadku wysokości opłat, które wnieść trzeba do sądu. Mówi o tym Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Opłata ta jest stała i wynosi 600 zł. Pamiętać bowiem trzeba, że wnosząc do sądu sprawę o rozwód opłacić należy koszty sądowe. Sytuacja zmienia się w przypadku, kiedy rozwód zostanie orzeczony na zgodny wniosek obu stron bez orzekania o winie. Wówczas zwrócona zostanie połowa kosztów sądowych, czyli 300 zł. Możliwe jest także, że sąd zwolni strony z opłaty sądowej. Wykazać jednak trzeba, że strony nie stać na poniesienie takiego wydatku.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej cennych informacji na temat rozwodów kliknij w link.