Hydroizolacja fundamentów – czym różni się pionowa i pozioma izolacja fundamentów?

Budowa domu to zawsze skomplikowany proces. Pierwszym etapem jest wykonanie fundamentów. Najważniejsze jest tu właściwe zaplanowanie prac. W innym przypadku może skończyć się to niemałymi problemami, a tym samym dodatkowymi wydatkami. Kluczowa jest tu prawidłowa hydroizolacja ścian oraz ław fundamentowych. Jak zrobić to prawidłowo?

Izolacja fundamentów

Temat izolacji fundamentów podjęty powinien być już na etapie planowania budowy. Wynika to z tego, że hydroizolacja fundamentów w przypadku domów już wybudowanych jest zadaniem bardzo trudnym. Dotyczy to zwłaszcza izolacji poziomej. Dlatego też rodzaj hydroizolacji przeciwwilgociowej oraz przeciwwodnej musi być ujęty już w projekcie domu. Izolacja fundamentów jest niezwykle ważna. Jej głównym zadaniem jest ochrona fundamentów przed wilgocią. Wiedzieć trzeba, że fundamenty wchłaniają wodę w gruntu i potrafią ją przenosić ku górze. To doprowadzić może do zawilgocenia ścian i uszkodzenia całej konstrukcji domu. Dlatego właściwa izolacja fundamentów jest tak ważna. Poza tym dobrze wykonana izolacja chroni ściany przed ewentualnym pękaniem.

Izolacja pionowa a pozioma

Hydroizolacja fundamentów musi obejmować zarówno ściany, ale i ławy fundamentowe. Dlatego też mówi się o dwóch rodzajach izolacji, pionowej oraz poziomej. Co prawda izolacja pionowa nie zawsze jest konieczna. Jednak izolacja pozioma jest absolutnie konieczna i najlepiej chroni przed wilgocią. Izolacja pionowa polega na zabezpieczeniu ścian przed wilgocią pochodzącą z gruntu. Izolację pionową najlepiej jest zastosować w przypadku, kiedy ściany wykonane zostały z porowatych i nasiąkliwych materiałów budowlanych. Izolacja pionowa zalecana jest także w przypadku, kiedy dom wybudowany ma być na terenie, gdzie wody gruntowe zawierają substancję mogące negatywnie wpływać na beton. Przykładem mogą być kwasy humusowe. Jeśli chodzi o izolację poziomą to jej zadaniem jest zabezpieczenie płyty fundamentowej. Poza tym izolacja pozioma tworzy coś w rodzaju warstwy poślizgowej, która skutecznie przeciwdziała pękaniu ścian. Izolacja pozioma zawsze układana jest między ławami a ścianami fundamentowymi.

Materiały wykorzystywane do hydroizolacji

Jeśli chodzi o materiały, z których wykonuje się hydroizolację to najmniejsze problemy stwarza hydroizolacja pozioma. W tym przypadku najczęściej korzysta się z folii lub papy. Nieco inaczej jest w przypadku izolacji pionowej. Co prawda, wykonywana jest również z papy lub foli, ale w ostatnim czasie coraz częściej wykorzystuje się także inne materiały. Przykładem może być syntetyczny kauczuk.

Więcej informacji na temat hydroizolacji uzyskasz na stronie www firmy Bud-Prajs, która profesjonalnie zajmuje się wykonywaniem hydroizolacji fundamentów.