Formalności, które musisz załatwić po sprzedaży mieszkania w roku 2020

Formalności, które musisz załatwić po sprzedaży mieszkania w roku 2020

Sprzedaż mieszkania i uzyskanie pożądanej kwoty wbrew pozorom wcale nie kończy procesu formalności związanych ze sprzedażą własnego lokum. Są bowiem sprawy, o których każdy sprzedający musi pamiętać już po podpisaniu ostatecznej umowy. Jeśli sprzedający korzysta z usług biura nieruchomości ABA, może liczyć na pomoc pośredników w zakresie uporania się z formalnościami i zgromadzenia niezbędnej dokumentacji. Jest to duże ułatwienie, ponieważ spraw do załatwienia jest dość sporo, a dla laika mogą być one uciążliwe.

PIT-39

Pierwszą kwestią, o której musi pamiętać osoba sprzedająca mieszkanie, jest rozliczenie się z podatku składanym na druku PIT 37. rozliczenie podatku następuje za rok, w którym mieszkanie zostało sprzedane. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, mieszkanie ulega 19% opodatkowaniu liczonego od uzyskanego zysku, a więc nie jest to mała suma. Brak uiszczenia wymienionej kwoty może skutkować grzywną, o czym muszą pamiętać osoby sprzedające mieszkanie. Warto jednak podkreślić, że ów podatek w wysokości 19% nie podlega wówczas, gdy od daty nabycia mieszkania do jego sprzedaży minęło już co najmniej 5 lat. Podobnie, jeśli udokumentujemy, iż uzyskane pieniądze posłużyły do zakupu kolejnego mieszkania czy na spłatę kredytu hipotecznego.

Media

W sprzedawanym mieszkaniu media, czyli gaz, woda, prąd czy śmieci wymagają wnoszenia regularnych opłat. Warto, by tuż po sprzedaniu lokum, sprzedawca poinformował o zaistniałej sytuacji instytucje zajmujące się dostarczaniem mediów. Część firm umożliwia przepisanie licznika czy wodomierza drogą online, co jest wyjątkowo wygodne, inne wymagają osobistych odwiedzin dotychczasowego właściciela. Oczywiście nie każdy nowy nabywca zgadza się na telewizję czy internet poprzedniego właściciela. Wówczas dotychczasowy właściciel mieszkania powinien złożyć wypowiedzenie usług, z których już nie korzysta. Można ponadto zmienić odbiorcę usług, po prostu przepisując liczniki na nowego nabywcę mieszkania.

Protokół zdawczo-odbiorczy

Każdy sprzedający mieszkanie powinien po zakupie przez nowego właściciela stworzyć protokół zdawczo – odbiorczy. Jest to bardzo ważna sprawa, o której nie można zapomnieć czy odłożyć jej na później. W protokole tym sprzedający mieszkanie opisuje stan techniczny obiektu, a także może podać stan liczników i wszystkie inne kwestie, które mogą mieć istotny wpływ na precyzyjne określenie stanu nieruchomości. Protokół taki podpisują obie strony i dzięki temu w przyszłości można uchronić się przed ewentualnymi roszczeniami nowego właściciela. Protokół zdawczo – odbiorczy koniecznie muszą przyjąć za podpisem obie strony, tym samym przyjmując stan obiektu do wiadomości.